Trieste-memoires: wind and affection (in Norwegian)

boraetrieste

Idag stormer det for fullt i Bergen. Når det stormer for fullt i Bergen tenker eg innimellom på Trieste. Der lagde ein songar om stormen. Folk snakka om stormen som ein gamal ven. Stormane var ein institusjon. Triestinarane kalla aldri stormen etter stadig nye jenter og gutar. Ein kalla stormen berre for La Bora. Etter Borea som betyr nord frå gamalt av.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: